Login


สมัคร Email @reru.ac.th

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตัวเดียวกัน ที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ

6508 Email User Online 1 New User
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ลืมรหัสผ่าน เข้า Email @reru.ac.th หรือ เกินระยะเวลา 48 ชม ในการ ยืนยัน แจ้ง [email protected]

******************************
กรณีที่ ไม่ยืนยัน แบบ 2 ขั้นตอน แล้วเข้าระบบ Email @reru.ac.th ไม่ได้ หรือ ลืมรหัสผ่าน
ให้ส่ง Email ไปหา [email protected] พร้อมข้อมูลดังนี้
1. Email ที่ลงทะเบียนไว้ ที่เป็น @reru.ac.th
2. เบอร์โทร ที่ระบบจะส่ง รหัส ไปให้ในการยืนยัน แบบ 2 ขั้นตอน
3. รอ admin ตอบกลับ ยืนยันการเพิ่มข้อมูล เบอร์โทร
4. ถ้าได้รับการตอบกลับแล้ว ให้ login Email @reru.ac.th แล้ว ทำการยืนยัน แบบ 2 ขั้นตอน ระบบจะให้ส่ง รหัส ไปที่เบอร์มือถือ